2009, ജനുവരി 25, ഞായറാഴ്‌ച

ആണ്‍കുട്ടികള്‍ അറബ് ലോകത്തില്ലെങ്കിലും.....

>

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാര്‍ക്കും ചില്ലറ വ്യാപാരികള്‍ക്കും ഹമാസ് ജനാധിപത്യ പരമായി വിജയിച്ചത് ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാവുന്നില്ല.

ഈ വിരോധാഭാസത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് പാര്‍ലമന്റില്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ഗല്ലാവോ നടത്തിയ പ്രസംഗം.